Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2024-04-11 11:54:38
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 2024-04-10 13:00:02
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 2024-04-10 12:59:05
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie ponownego głosowania 2024-04-10 07:29:38
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WOOŚ.4221.154.2023.MN.6 z dnia 28 marca 2024 r. uzgadniające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 2024-04-08 11:17:51
Postanowienie nr 321/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Gminie Lubawka 2024-04-02 13:30:52
Listy przydziału mieszkań na 2024 rok 2024-03-29 12:52:17
Transport na Wybory 2024-03-28 11:44:56
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubawce zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-21 13:26:21
POSTANOWIENIE NR 238/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 08:39:12
POSTANOWIENIE NR 229/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lubawka 2024-03-18 14:57:07
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kamiennogórskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 08:16:27
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza 2024-03-14 17:50:29
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 2024-03-14 17:49:43