Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce w wyborach do Rady Miejskiej w Lubawce zarządzonych na dzień 8 września 2024 r. 2024-07-15 08:22:32
OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY 2024-06-24 09:30:18
OŚWIADCZENIE Pełnomocnika Wyborczego 2024-06-24 09:29:08
ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady 2024-06-24 09:27:35
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 21 czerwca 2024 r. sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych 2024-06-24 09:26:27
ZARZĄDZENIE NR 328 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubawce w okręgu wyborczym nr 5 2024-06-24 09:21:58
Raport o Stanie Gminy za 2023 rok 2024-06-21 10:51:06
POSTANOWIENIE NR 561/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Lubawce 2024-06-19 12:54:12
Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubawka za 2023 rok 2024-06-05 11:35:23
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zmiany składu OKW 2024-06-04 08:12:11
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów PE 2024-06-03 10:02:57
Bezpłatny transport na wybory do Europarlamentu Europejskiego 2024-05-31 10:13:44
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zmiany składu OKW 2024-05-29 09:30:03
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa 2024-05-28 10:43:34