Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet gminy - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Rb_PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2023r 2024-03-01 08:30:29
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2023 2024-03-01 08:28:41
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 2024-03-01 08:27:41
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2023 2024-03-01 08:26:56
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2023 2024-03-01 08:26:02
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2023 2024-03-01 08:23:19
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2024 2024-01-29 09:35:27
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale w sprawie WPF 2024-01-29 09:33:21
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka, przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubawka na 2024 rok 2023-12-15 10:43:18
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok 2023-12-15 10:39:56