Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet gminy - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2024 2024-01-29 09:35:27
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale w sprawie WPF 2024-01-29 09:33:21
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka, przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubawka na 2024 rok 2023-12-15 10:43:18
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok 2023-12-15 10:39:56
Uchwała RIO sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawka projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2024 rok 2023-12-15 10:30:40
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2023 2023-10-23 14:06:35
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.09.2023 2023-10-23 14:05:40
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2023 2023-10-23 14:04:49
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2023 2023-10-23 14:03:52
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2023 2023-10-23 14:02:35