Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30 *Dzień bez obsługi interesantów w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Arkadiusz Wierciński
BURMISTRZ Andrzej Wojdyła
ZASTĘPCA BURMISTRZA Marcin Król
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych 2024-05-27 14:34:20
Uchwała Nr II/13/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-05-27 14:34:10
Uchwała Nr II/12/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2024-05-27 14:33:52
Uchwała Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Miejskiej w Lubawce oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 2024-05-27 14:33:43
Uchwała Nr II/10/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubawka 2024-05-27 14:33:32
Uchwała Nr II/9/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2024-05-27 14:33:18
Uchwała Nr II/8/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2024-05-27 14:33:05
Uchwała Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Budżetu 2024-05-27 14:32:52
Uchwała Nr II/5/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa 2024-05-27 14:32:40
Uchwała Nr II/4/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania Sekretarza obrad Rady Miejskiej na kadencję 2024- 2029 2024-05-27 14:32:28
Zarządzenie Nr 104/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 maja 2024r. w sprawie: przedłożenia sprawozdań finansowych Gminy Lubawka za rok 2023 2024-05-24 12:37:33
Zarządzenie Nr 103/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 maja 2024r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Chełmsku Śląskim przy ul. Sądeckiej nr 29 w granicach działki nr 168/3 o pow. 733m2 2024-05-21 10:25:13
Zarządzenie Nr 102/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 maja 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-05-15 13:57:24
Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 maja 2024r. w sprawie: przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym 2024-05-15 13:44:17
Zarządzenie Nr 100/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 maja 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do dzierżawy na okres do 3 lat, działki nr 233/31 o pow. 0,1145 ha położonej w obrębie Miszkowice 2024-05-15 13:44:47
Zarządzenie Nr 99/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 maja 2024r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka 2024-05-15 13:44:32
Zarządzenie Nr 98/2024 BM Lubawka z dnia 9 maja 2024r. ws.: zmiany Zarządzenia nr 239/2023 BM L-ka z dnia 19.12.23r. ws.: przekazania lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Lubawka w sytuacji kryzysowej związanej z utratą budynku lub lokalu mieszkalnego 2024-05-10 10:03:50
Zarządzenie Nr 97/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 maja 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-05-10 10:03:35
Zarządzenie Nr 96/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 kwietnia 2024r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach 2024-05-07 08:16:20
Zarządzenie Nr 95/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 kwietnia 2024r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach 2024-05-07 08:16:03