Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30 *Dzień bez obsługi interesantów w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała Nr IV/587/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na terenie Gminy na lata 2024-2026 2024-04-03 10:57:51
Uchwała Nr IV/586/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na kadencję 2024-2027 2024-04-03 10:56:28
Uchwała Nr IV/585/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-03 10:56:19
Uchwała Nr IV/584/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/478/23 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym 2024-04-03 10:56:10
Uchwała Nr IV/583/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 2024-04-03 10:55:59
Uchwała Nr IV/582/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 2024-04-03 10:55:48
Uchwała Nr IV/581/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubawka w roku 2024” 2024-04-03 10:55:30
Uchwała Nr III/580/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka 2024-03-05 12:58:59
Uchwała Nr III/579/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-03-05 12:58:41
Zarządzenie Nr 72/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-17 10:23:39
Zarządzenie Nr 71/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 kwietnia 2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu Nr 4/2024 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie 2024-04-17 10:23:20
Zarządzenie Nr 70/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 kwietnia 2024r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Lubawka 2024-04-17 10:23:05
Zarządzenie Nr 69/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 kwietnia 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-17 10:22:31
Zarządzenie Nr 68/2024 Burmisza Miasta Lubawka z dnia 8 kwietnia 2024r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ,,Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Gminy Lubawka" w 2024 roku. 2024-04-17 10:21:39
Zarządzenie Nr 67/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce za rok 2023 2024-04-17 10:21:21
Zarządzenie Nr 65/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 marca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-09 09:08:47
Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28 marca 2024r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka na rok 2023 2024-04-02 09:53:56
Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 marca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-03-29 09:16:20
Zarządzenie Nr 62/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 marca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-03-26 10:41:54