Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30 *Dzień bez obsługi interesantów w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Arkadiusz Wierciński
BURMISTRZ Andrzej Wojdyła
ZASTĘPCA BURMISTRZA Marcin Król
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 147/6 O POWIERZCHNI 0,0908 HA POŁOŻONEJ W OBRĘBIE OPAWA 2024-06-24 15:28:19
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR162 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE CHEŁMSKO ŚLĄSKIE ZABUDOWANEJ POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM - KOMÓRKĄ O POW. 28M2 2024-06-20 10:24:23
ZARZĄDZENIE NR 115/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 6/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2024-06-06 10:55:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 21/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE BŁAŻKOWA 2024-05-23 10:58:32
ZARZĄDZENIE NR 84/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 5/2024 2024-04-25 09:02:46
ZARZĄDZENIE NR 71/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 KWIETNIA 2024 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 4/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2024-04-11 10:43:03
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 376/4 o pow. 18 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 15 m2 obręb III Lubawka 2024-03-18 11:58:45
ZARZĄDZENIE NR 57/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 3/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2024-03-14 14:27:24
ZAPYTANIE OFERTOWE" WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKÓW I USTALANIEM WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W 2024 ROKU 2024-03-11 15:10:57
Uchwała Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych 2024-05-27 14:34:20
Uchwała Nr II/13/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-05-27 14:34:10
Uchwała Nr II/12/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2024-05-27 14:33:52
Uchwała Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Miejskiej w Lubawce oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 2024-05-27 14:33:43
Uchwała Nr II/10/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubawka 2024-05-27 14:33:32
Uchwała Nr II/9/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2024-05-27 14:33:18
Uchwała Nr II/8/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2024-05-27 14:33:05
Uchwała Nr II/7/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2024-06-04 14:07:30
Uchwała Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Budżetu 2024-05-27 14:32:52
Uchwała Nr II/5/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa 2024-05-27 14:32:40
Zarządzenie Nr 142/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 czerwca 2024r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Bukówka w związku z zakończeniem kadencji 2024-06-21 11:07:29
Zarządzenie Nr 141/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 czerwca 2024r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Paczyn w związku z zakończeniem kadencji 2024-06-21 11:06:30
Zarządzenie Nr 140/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 czerwca 2024r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Niedamirów w związku z zakończeniem kadencji 2024-06-21 11:05:27
Zarządzenie Nr 139/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 czerwca 2024r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Opawa w związku z zakończeniem kadencji 2024-06-21 11:04:14
Zarządzenie Nr 138/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukówce w granicach działki nr 339/3 o pow. 1421m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2024-06-21 11:03:22
Zarządzenie Nr 137/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukówce w granicach działki nr 341/4 o pow. 300m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2024-06-21 11:01:13
Zarządzenie Nr 136/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukówce w granicach działki nr 341/5 o pow. 7191m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2024-06-21 11:00:13
Zarządzenie Nr 135/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta w Lubawce 2024-06-21 10:59:16
Zarządzenie Nr 134/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 438/1 o pow. 9,90m2 położonej przy ul. Karkonoskiej obręb III Lubawka 2024-06-21 10:57:46
Zarządzenie Nr 133/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 438/1 o pow. 9,90m2 położonej przy ul. Karkonoskiej obręb III Lubawka 2024-06-21 10:56:44