Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o VI Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 25.04.2024r. 2024-04-18 08:57:20
Informacja o V Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 18.04.2024r. tryb nadzwyczajny 2024-04-16 15:10:55
Uchwała Uchwała Nr IV/587/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.03.24r. ws.: przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na terenie Gminy na lata 2024-2026 2024-04-03 10:56:36
Uchwała Uchwała Nr IV/586/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na kadencję 2024-2027 2024-04-03 10:56:28
Uchwała Uchwała Nr IV/585/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-03 10:56:19
Uchwała Uchwała Nr IV/584/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/478/23 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym 2024-04-03 10:56:10
Uchwała Uchwała Nr IV/583/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 2024-04-03 10:55:59
Uchwała Uchwała Nr IV/582/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 2024-04-03 10:55:48
Uchwała Uchwała Nr IV/581/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubawka w roku 2024” 2024-04-03 10:55:30
Informacja o IV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 28.03.2024r. 2024-03-21 11:15:59
Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społeczny i Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju i Budżetu- 25.03.2024r. o godz. 14:00 2024-03-18 10:54:39
Interpelacja Radny Wiesław Król interpelacja 01.03.2024 2024-03-07 14:04:54
Interpelacja Radna Aldona Ochmańska interpelacja 26.02.2024 2024-03-07 14:04:50
Uchwała Uchwała Nr III/580/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka 2024-03-05 12:58:59
Uchwała Uchwała Nr III/579/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-03-05 12:58:41