Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Status:
Uchwała Nr II/559/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka 2024-02-16 09:58:37
Sygnatura II/559/24
Uchwała z dnia 2024-02-16
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka
Status Obowiązująca
Uchwała Nr II/558/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-16 09:57:27
Sygnatura II/558/24
Uchwała z dnia 2024-02-16
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/557/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-06 11:21:26
Sygnatura I/557/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/556/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: przyjęcia „Programu Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Lubawka w roku 2024 – realizacja usług opiekuńczych poprzez zapewnienie dostępu do tzw. opieki na odległość” 2024-02-06 11:20:17
Sygnatura I/556/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie przyjęcia „Programu Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Lubawka w roku 2024 – realizacja usług opiekuńczych poprzez zapewnienie dostępu do tzw. opieki na odległość”
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/555/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubawka na lata 2024-2026 2024-02-06 11:19:11
Sygnatura I/555/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubawka na lata 2024-2026
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/554/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Lubawka 2024-02-06 11:18:07
Sygnatura I/554/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Lubawka
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/553/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków 2024-02-06 11:16:52
Sygnatura I/553/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Lubawka
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/552/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do nieodpłatnego użytkowania w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat 2024-02-06 11:15:13
Sygnatura I/552/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do nieodpłatnego użytkowania w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/551/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2024-02-06 11:14:10
Sygnatura I/551/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/549/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2024-02-19 15:31:32
Sygnatura I/549/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Status Obowiązująca