Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór wniosków - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2024-04-11 11:52:36
Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka Nr 52/2024 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań 2024-03-14 09:23:57
Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2024 2024-03-11 08:57:46
Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji 2024-02-13 12:41:38
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej 2024-01-31 13:53:40
Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza miasta Lubawka z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2024 2024-01-12 12:59:50
Nabór wniosków o dotacje celowe dla klubów sportowych 2023-09-27 09:15:22
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a 2023-08-14 09:29:23
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2023-06-09 12:42:19
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2023-06-05 07:48:42