Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan zaawansowania projektu na dzień 31.12.2009 r.

Zaawansowanie projektu na dzień 31.12.2009 r. pn; „Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miszkowicach”

 

Roboty budowlane realizowane są zgodnie z planem ujętym w Harmonogramie rzeczowo- czasowo- finansowym, który stanowi załącznik do zawartej umowy z Wykonawcą.

 

W dniu 15.12.2009 r. odebrano kolejny etap robót budowlanych:

- konstrukcje drewniane dachowe,

- stolarka okienna i drzwiowa

 

W I-szym kwartale 2010 r. roboty budowlane, z uwagi na okres zimowy nie będą prowadzone, wznowione zostaną od 01 kwietnia 2010 r. Jest to zgodne z wnioskiem projektowym.

 

Na II kwartał 2010 r. zaplanowano następujący zakres robót:

- ścianki działowe, okładziny i sufity,

- podłoża i posadzki,

- instalacja telefoniczna,

- połączenie wyrównawcze i instalacja odgromowa.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z wcześniejszymi założeniami, prace wykonywane są w terminie. Nie stwierdza się żadnego opóźnienia.

drukuj
metryka
historia zmian