Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o posiedzeniu w dniu 06 grudnia 2017 r. o godz. 14.30

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawka Nr 18/2016 z dnia 1 marca 2016 r. zwołuję posiedzenie 

Gminnej Rady Sportu w Lubawce.

 

Posiedzenie odbędzie się dnia 14 grudnia 2017 r. (czwartek) w sali posiedzeń Urzędu Miasta Lubawka
pok. nr 14 /I-piętro/ o godz. 1430

Proponowane tematy obrad to:

  1. Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2017-2023
  2. Sprawy różne.

Zastępca Przewodniczącego

Gminnej Rady Sportu

 /-/ Artur Bodzek

drukuj
metryka
historia zmian