Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o posiedzeniu w dniu 18 września 2017 r. o godz. 14.00

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawka Nr 18/2016

z dnia 1 marca 2016 r. zwołuję posiedzenie 

Gminnej Rady Sportu w Lubawce.

 

Posiedzenie odbędzie się dnia 18 września 2017 r. (poniedziałek) w sali posiedzeń Urzędu Miasta Lubawka
pok. nr 14 /I-piętro/ o godz. 1400

 

Proponowane tematy obrad to:

  1. Spotkanie z Prezesem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
  2. Rozpoczęcie nowego sezonu rozgrywkowego.
  3. Konsultacje Programu współpracy Gminy Lubawka na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi.

 

 Przewodniczący

Gminnej Rady Sportu

/-/ Ireneusz Kordziński

drukuj
metryka
historia zmian