Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 listopada 2023 r. 2023-12-04 13:53:10
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 2 listopada 2023 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok 2023-11-17 11:22:06
Zawiadomienie- obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-10-31 10:44:53
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2023 2023-10-24 09:00:50
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.09.2023 2023-10-24 09:00:43
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2023 2023-10-24 09:00:35
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2023 2023-10-24 09:00:27
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2023 2023-10-24 09:00:19
POSTANOWIENIE NR 210/2023 z dnia 15 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Lubawka 2023-10-15 14:22:24
Bezpłatny transport na wybory - rozkład 2023-10-05 15:16:39
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 września 2023 r. 2023-10-03 11:33:29
Kontakt do Urzędnika Wyborczego 2023-09-28 09:23:30
Nabór wniosków o dotacje celowe dla klubów sportowych 2023-09-27 09:17:04
Postanowienie komisarza wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lubawka 2023-09-26 11:24:56
WM. 6220.2.2023 obwieszczenie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia " Przebudowa drogi ul. Brzozowej i Świerkowej w Lubawce" 2023-09-21 08:53:24