Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za III kwartał 2023 roku 2023-10-19 13:38:55
Zaproszenie na otwarte zebranie dla mieszkańców w związku ze złożoną petycją Pana Łukasza Wacławskiego w sprawie zmniejszenia lub zamrożenia stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych 2023-09-27 09:36:49
Petycja Pana Łukasza Wacławskiego zam. w Lubawce przy ul. Cmentarnej dotycząca stawek opłat za odbiór odpadów 2023-09-25 12:16:17
Petycja z dnia 5 kwietnia 2023 r. dot. podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie pozostałości pomnika upamiętniającego mieszkańców Miszkowic i Jarkowic poległych w czasie I wojny światowej. 2023-09-19 11:46:15
Petycja z dnia 7 września 2023 r. - SZULF - EKEFT SP. Z O.O. 2023-09-18 09:11:33
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za II kwartał 2023 roku 2023-08-16 08:26:46
Oświadczenie majątkowe AGNIESZKA LEGUTKO - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA ROK 2022 2023-07-28 08:20:56
Oświadczenie majątkowe Mariusz Zbrzyzny- Oświadczenie majątkowe za 2022 rok 2023-06-07 11:29:16
Oświadczenie majątkowe Piotr Wiktorowski- Oświadczenie majątkowe za 2022 rok 2023-06-07 11:27:59
Oświadczenie majątkowe Marek Szota- Oświadczenie majątkowe za 2022 rok 2023-06-07 11:26:47
Oświadczenie majątkowe Andrzej Ptaszkowski- Oświadczenie majątkowe za 2022 rok 2023-06-07 11:24:33
Oświadczenie majątkowe Leszek Osmolak- Oświadczenie majątkowe za 2022 rok 2023-06-07 11:21:46
Oświadczenie majątkowe Aldona Ochmańska- Oświadczenie majątkowe za 2022 rok 2023-06-07 11:16:00