Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 233/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-12-05 14:08:16
Zarządzenie Zarządzenie Nr 232/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarkowicach w granicach działki nr 310 o pow. 396 m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2023-12-04 12:14:44
Zarządzenie Zarządzenie Nr 231/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-12-04 12:14:32
Zarządzenie Zarządzenie Nr 230/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta w Lubawce di dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Lubawka 2023-12-04 12:14:20
Zarządzenie Zarządzenie Nr 216.1/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 października 2023r. w sprawie: wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Lubawka 2023-11-27 10:32:39
Zarządzenie Zarządzenie Nr 229/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach 2023-11-23 11:04:45
Zarządzenie Zarządzenie Nr 228/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, działki nr 251 o pow. 4530m2 położonej w obrębie II Lubawka, przeznaczonej na cele rolne 2023-11-23 08:08:10
Zarządzenie Zarządzenie Nr 227/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 listopada 2023r. ws.: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki nr 13/28 i części działki nr 13/35 o pow. łącznej 100m2 obręb Chełmsko Śl. 2023-11-23 08:07:51
Zarządzenie Zarządzenie Nr 226/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-11-23 08:07:28
Zarządzenie Zarządzenie Nr 225/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie: aktualizacji ''Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Lubawka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny'' 2023-11-17 13:31:54
Zarządzenie Zarządzenie Nr 224/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2024 2023-11-16 08:44:55
Zarządzenie Zarządzenie Nr 223/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2023-11-16 08:44:37
Zarządzenie Zarządzenie Nr 222/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-11-14 09:48:25
Zarządzenie Zarządzenie Nr 221/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-11-14 09:48:08
Zarządzenie Zarządzenie Nr 220/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 listopada 2023r. ws.: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki nr 13/35 i części działki nr 13/38 o pow. łącznej 100m2 położonej w obrębie Chełmsko Śl. 2023-11-13 12:14:00