Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30 *Dzień bez obsługi interesantów w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała Nr XI/508/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2023-09-06 13:31:22
Uchwała Nr XI/507/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej 2023-09-06 13:31:16
Uchwała Nr XI/506/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-09-06 13:31:08
Uchwała Nr XI/505/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Lubawce. 2023-09-06 13:30:59
Uchwała Nr XI/504/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej bezczynności organu 2023-09-06 13:30:50
Uchwała Nr XI/503/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej publikacji zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) 2023-09-06 13:30:39
Uchwała Nr XI/502/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023-2030" 2023-09-06 13:30:29
Uchwała Nr XI/501/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr XII/189/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka 2023-09-06 13:30:20
Uchwała Nr XI/500/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2023-09-06 13:30:10
Uchwała Nr XI/499/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2023-09-06 13:30:00
Zarządzenie Nr 183/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 września 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-09-25 08:21:02
Zarządzenie Nr 179/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 września 2023 roku w sprawie: ogłoszenie wykazu Nr 8/2023 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 2023-09-21 12:56:08
Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 września 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-09-20 09:41:28
Zarządzenie Nr 177/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 września 2023 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach 2023-09-20 09:41:20
Zarządzenie Nr 176/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11.09.2023 roku ws.: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do użyczenia na okres do 3 lat, nieruchomości zabudowanej budynkiem Dworcowa 27 oznaczonej numerem geodezyjnym nr 189 o pow. 2311m2 2023-09-20 09:41:13
Zarządzenie Nr 175/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 07 września 2023 roku w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki nr 429/2 o pow. 132m2 położonej w obrębie III Lubawka 2023-09-11 09:59:25
Zarządzenie Nr 174/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 07 września 2023 roku w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki nr 362/1 o pow. 500m2 położonej w obrębie Chełmsko Śląskie 2023-09-11 09:58:16
Zarządzenie Nr 173/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki nr 784/8 o pow. 40m2 położonej w obrębie III Lubawka przeznaczonej na ogród 2023-09-06 13:29:10
Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki nr 784/8 o pow. 106m2 położonej w obrębie III Lubawka przeznaczonej na ogród 2023-09-06 13:28:55
Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki nr 784/8 o pow. 156m2 położonej w obrębie III Lubawka przeznaczonej na ogród 2023-09-06 13:28:41