Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ROLNICTWA ORAZ KOMISJI ROZWOJU I BUDŻETU (10.2019) 2019-10-15 11:16:22
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lubawce 2019-10-10 12:57:52
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 października 2019 r. o opracowaniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-10-10 08:32:05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 października 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka 2019-10-10 08:18:06
Transmisja Sesji RM oraz nagrania archiwalne (VIII Kandencja) 2019-10-07 08:46:56
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-10-03 17:11:47
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-10-03 17:08:11
Ogłoszenie o naborze wniosków składanych na podstawie Uchwały Nr VII/63/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 2019-10-01 08:15:21
UCHWAŁA NR XI/79/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-09-30 18:59:42
UCHWAŁA NR XI/78/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2019-09-30 18:57:22
UCHWAŁA NR XI/77/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2019-09-30 18:55:32
UCHWAŁA NR XI/76/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubawka 2019-09-30 18:53:54
UCHWAŁA NR XI/75/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic na OSIEDLU NAD ZALEWEM w miejscowości Miszkowice 2019-09-30 18:50:26
UCHWAŁA NR XI/74/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/28/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2019-09-30 18:34:57
UCHWAŁA NR XI/73/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, niespełniających wymagań formalnych 2019-09-30 17:55:27
UCHWAŁA NR X/72/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni... 2019-09-02 12:05:58
UCHWAŁA NR X/71/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-09-02 12:02:18
UCHWAŁA NR X/70/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/172/16 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej... 2019-09-02 12:00:23
Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 9/2019 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2019-10-16 13:08:18
Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-10-14 16:40:22
Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat część działki nr 339/2 o pow. 0,0317 ha położonej w Lubawce obręb 3 przy ul. Ciasnej 2019-10-14 16:40:06
Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-10-11 10:59:36
Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019. 2019-10-10 09:23:09
Zarządzenie Nr 190/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 października 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Lubawka na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi ... 2019-10-10 09:28:10
Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 października 2019 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 2019-10-10 09:29:24
Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 2019-10-09 14:23:10
ZARZĄDZENIE NR 189/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 września 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-10-03 07:40:57