Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30 *Dzień bez obsługi interesantów w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 378/6 O POW. 0,1037 HA POŁOŻONEJ W OBRĘBIE MISZKOWICE 2023-12-01 14:03:48
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1A POŁOŻONEGO W NIEDAMIROWIE NR 68 2023-11-09 08:37:21
ZARZĄDZENIE NR 215/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 10/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NEJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2023-11-02 08:17:51
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 323/17 O POW. 16M2 OBRĘB III LUBAWKA ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM UŻYTKOWYM - GARAŻEM 2023-10-26 12:06:35
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 378/6 O POW. 0,1037 HA POŁOŻONEJ W OBRĘBIE MISZKOWICE 2023-10-06 12:32:00
ZARZĄDZENIE NR 196/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 9/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2023-10-05 08:51:24
ZARZĄDZENIE NR 179/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2023 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 8/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2023-09-14 14:25:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ KOMPLEKSU DZIAŁEK NR 56/1 I 57 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE CHEŁMSKO ŚLĄSKIE 2023-09-06 13:12:53
Uchwała Nr XIII/519/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 października 2023 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2023-10-31 10:21:32
Uchwała Nr XIII/518/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 października 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-10-31 10:21:25
Uchwała Nr XIII/517/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 października 2023 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-10-31 10:21:17
Uchwała Nr XIII/516/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 października 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-10-31 10:21:09
Uchwała Nr XIII/515/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 października 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2023-10-31 10:21:01
Uchwała Nr XIII/514/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 października 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2023-10-31 10:20:52
Uchwała Nr XII/513/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 września 2023 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2023-10-04 10:21:45
Uchwała Nr XII/512/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 września 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-10-04 10:21:35
Uchwała Nr XII/511/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 września 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2023-10-04 10:21:16
Uchwała Nr XII/510/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 września 2023 roku ws.: ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w Gminie Lubawka. 2023-10-04 10:21:05
Zarządzenie Nr 233/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-12-05 14:08:16
Zarządzenie Nr 232/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarkowicach w granicach działki nr 310 o pow. 396 m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 2023-12-04 12:14:44
Zarządzenie Nr 231/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-12-04 12:14:32
Zarządzenie Nr 230/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta w Lubawce di dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Lubawka 2023-12-04 12:14:20
Zarządzenie Nr 216.1/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 października 2023r. w sprawie: wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Lubawka 2023-11-27 10:32:39
Zarządzenie Nr 229/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach 2023-11-23 11:04:45
Zarządzenie Nr 228/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, działki nr 251 o pow. 4530m2 położonej w obrębie II Lubawka, przeznaczonej na cele rolne 2023-11-23 08:08:10
Zarządzenie Nr 227/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 listopada 2023r. ws.: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki nr 13/28 i części działki nr 13/35 o pow. łącznej 100m2 obręb Chełmsko Śl. 2023-11-23 08:07:51
Zarządzenie Nr 226/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-11-23 08:07:28
Zarządzenie Nr 225/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie: aktualizacji ''Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Lubawka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny'' 2023-11-17 13:31:54