Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg ZARZĄDZENIE NR 196/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 9/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2023-10-05 08:51:24
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zadania pod nazwą: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania... 2023-10-03 09:06:21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO WI.271.16.2023.MP 2023-09-22 13:31:18
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 179/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2023 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 8/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2023-09-14 14:25:50
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 378/6 O POW. 0,1037 HA POŁOŻONEJ W OBRĘBIE MISZKOWICE 2023-08-24 08:36:21
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 89/2 POŁOŻÓNEJ W OBRĘBIE CHEŁMSKO ŚLĄSKIE 2023-07-27 11:28:09
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ KOMPLEKSU DZIAŁEK NR 56/1 I 57 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE CHEŁMSKO ŚLĄSKIE 2023-07-27 11:28:16
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim". 2023-07-26 14:16:42
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 116/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 7/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2023-06-29 09:03:50
Przetarg OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO PO BYŁEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OPAWIE 2023-06-15 09:55:35
Przetarg OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 262/5 OBRĘB BUKÓWKA 2023-06-15 09:55:29
Przetarg OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 262/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE BUKÓWKA 2023-06-15 09:55:23
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 106/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 12 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 6/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WAŁSNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2023-06-15 09:55:13
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 81/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA8 MAJA 2023 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 5/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKAPRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2023-05-12 07:52:02
Przetarg OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO W LUBAWCE PRZY ULICY NADBRZEŻNEJ 1 2023-04-20 10:35:20