Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 70/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 kwietnia 2024r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Lubawka 2024-04-17 10:23:05
Zarządzenie Zarządzenie Nr 69/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 kwietnia 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-17 10:22:31
Zarządzenie Zarządzenie Nr 68/2024 Burmisza Miasta Lubawka z dnia 8 kwietnia 2024r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ,,Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Gminy Lubawka" w 2024 roku. 2024-04-17 10:21:39
Zarządzenie Zarządzenie Nr 67/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce za rok 2023 2024-04-17 10:21:21
Zarządzenie Zarządzenie Nr 65/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 marca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-09 09:08:47
Zarządzenie Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28 marca 2024r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka na rok 2023 2024-04-02 09:53:56
Zarządzenie Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 marca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-03-29 09:16:20
Zarządzenie Zarządzenie Nr 62/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 marca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-03-26 10:41:54
Zarządzenie Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 marca 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, działki nr 158/2 o pow. 1176m2 położonej w obrębie Okrzeszyn, przeznaczonej na ogród przydomowy 2024-03-26 10:41:41
Zarządzenie Zarządzenie Nr 60/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14.03.2024r. ws.: przeznaczenie do oddania w użyczenie na okres do 10 lat, budynku nr 13 położonego w obrębie Chełmska Śl. wraz z częścią gruntu oznaczonego nr geodezyjnym 164/29 o pow. 200m2 2024-03-26 10:41:29
Zarządzenie Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dn. 14.03.2024r. ws.: przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 10 lat, budynku nr 19 w Chełmsku Śl. przy ul. Sądeckiej wraz z częścią działki oznaczonej numerem geodezyjnym 164/29 o pow. 200m2 2024-03-26 10:41:16
Zarządzenie Zarządzenie Nr 58/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 marca 2024r. w sprawie: zmiany Zarządzenia BM Lubawka Nr 109/22 z dn. 07.06.2022r. ws. wprowadzenia ,,Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Lubawka". 2024-03-26 10:41:03
Zarządzenie Zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 marca 2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu Nr 3/2024 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie 2024-03-15 12:17:07
Zarządzenie Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 marca 2024r. ws.: zmiany zarządzenia nr 52/2024 z dn. 5.03.24r. ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji 2024-03-13 13:52:29
Zarządzenie Zarządzenie Nr 55/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 marca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-03-12 08:01:17